Friday, 18 November 2011

teori konstruktivismeTeori konstruktivisme merupakan salah satu model atau pendekatan instruksi/pengajaran yang diasaskan oleh seorang pakar epistemology dari Italy iaitu Giambatistaa Vico. Prinsip asas bagi teori ini adalah membina, menruntuh dan membina semula idea atau konsep.

Model teori konstruktivisme :

Dalam fasa pertama, guru akan mengaitkan pelajaran lepas dengan yang akan dipelajari. Guru akan mencungkil idea pelajar melalui pelbagai cara untuk mengetahui kefahaman pelajar tentang sesebuah tajuk yang ingin dipelajari. Ini dapat membantu guru mengenalpasti taraf kefahaman pelajar dan miskonsepsi yang timbul.

Dalam fasa kedua pula, guru akan menstruktur semula pelajar dengan membantu pelajar membuat aktiviti untuk mengkaji sesebuah tajuk.

Dalam fasa ketiga, pelajar akan dapat menyelesaikan masalah dan memahami tentang sesebuah tajuk.guru membuat aktiviti pengayaan untuk memperkukuh kefahaman pelajar.

Dalam fasa yang terakhir, guru dan pelajar akan membuat perbandingan antara pengetahuan lama pelajar dan idea baru.                fasa 1 : permulaan/ mencungkil idea
buat perkaitan dengan pengalaman pelajar
mencungkil idea  perlajar
fasa 2 : menstruktur / menstruktur semula idea
aktiviti penerokaan
minds-on
hearts-on
hands-on
penilaian
fasa 3 : aplikasi idea
aktiviti pengayaan
penyelesaian masalah
penilaian
fasa 4 : refleksi / penutup
membanding pengetahuan baru dengan idea lama
membuat kesimpulan

No comments:

Post a Comment