Sunday, 2 October 2011

memahami kemahiran proses sains

kemahiran proses sains adalah kemahiran menjalankan sains (a skills to do science).
terdapat dua jenis kemahiran saintifik iaitu kemahiran sains kognitif dan kemahiran manipulatif psikomotor.
antara kemahiran proses sains yang sering digunakan dalam sesuatu eksperimen ialah pemerhatian (observation), mengklasifikasi(classification), mengukur dan menggunakan nombor(measuring and using number).
selain itu, terdapat beberapa lagi kemahiran saintifik yang penting seperti :

 • inferring : membuat kesimpulan awal tentang sesuatu pemerhatian 
  • rumput di kawasan A lebih subur kerana menerima lebih banyak cahaya matahari
 • predicting- meramal keputusan yang akan diperolehi menggunakan data yang dikumpul
 • interpreting data - mentafsir data yang diperolehi
 • defining operationally - menerangkan konsep dengan menggunakan nilai yang ada nombor
 • controlling variables - mengenalpasti dan menghubungkaitkan pembolehubah.
 • using space-time relationship - menerangkan perubahan parameter dengan masa seperti halaju, pecutan dan lain-lain.
 • hypothesising - menghubungkaitkan pembolehubah manipilasi dan bersandar untuk menerangkan sesuatu pemerhatian.
 • communicating - memberi dan menerima pendapat orang lain denagn menggunakan perkataan atau simbol.
 • experimenting - menjalankan aktiviti untuk mengkaji kesahihan sesebuah hipotesis.
  • turut merangkumi proses mengumpul, menganalisis dan mentafsir data serta membuat kesimpulan.

No comments:

Post a Comment